Lập dàn ý : Suy nghĩ của em về lòng yêu thương con người của tuổi trẻ trong xã hội ta ngày nay

Suy nghĩ của em về lòng yêu thương con người của tuổi trẻ trong xã hội ta ngày nay


Dàn ý : 
Mở bài : 
_Nêu được vấn đề cần nghị luận : lòng yêu thương con người
Thân bài :  Biểu hiện của lòng yêu thương con người
_Cảm thương , quan tâm giúp đỡ người có cảnh ngộ bất hạnh , khó khăn trong cuộc sống , yêu mến và trân trọng những người có bản chất tốt đẹp
_Ý nghĩa : Tạo nên mối quan hệ tốt đpẹ giữa người với người , bồi đắp tâm hồn cho tuổi trẻ , trong sáng cao đẹp.
_ Phê phán những biểu hiện lối sống vô cảm của giới trẻ
Kết bài : Rút ra bài học nhận thức và hành động
Previous
Next Post »

1 Comments:

Write Comments