SHARE TEMPLATE BLOGSPOT MOBILE CHUẨN SEO

Chức Năng
Ngoài các chức năng như những template bình thường khác mình có thêm một số cái mới để nó phù hợp với wap game và ứng dụng hơn
– Chuẩn tiêu chuẩn w3c
– Script phân biệt Android, Apple … (Có thể mod thêm theo yêu cầu)
– Một số chứ năng nhỏ khác như: Comment Facebook, like bài viết và g+
– Phần header luôn trượt theo màn hình trông khá đẹp
Demo ảnh :


Fix lỗi w3c , trên hình là index và trog bài viết + ảnh chuẩn w3c
Nguồn : KhoGameDinh ~ QuangHungCntt

Previous
Next Post »