SUY NGHĨ CỦA ANH/CHỊ VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TÀI VÀ ĐỨC

Dàn bài : Trình bày suy nghĩ của anh chị về mối quan hệ giữa tài và đức


I . Mở bài
Tài và đức có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Bác Hồ đã từng nhấn mạnh: có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.
II .Thân bài
1 . Giải thích vấn đề
– Tài là nói tới trình độ, năng lực và khả năng sáng tạo của con người.
– Đức là nói tới phẩm chất và nhân cách của con người.
2 . Bàn luận vấn đề
– Tài và đức là hai mặt quan trọng trong việc hoàn thiện nhân cách của con người.
– Nếu chỉ chú trọng đến tài mà không quan tâm đến đức sẽ dẫn đến sự lệch lạc trong suy nghĩ và hành động, thiếu sự phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện bản thân; thậm chí quá coi trong tài mà không chú ý đến đức sẽ dẫn đến những suy nghĩ và hành động gây tác hại cho bản thân, cộng đồng và xã hội
-Nếu chỉ lo phấn đấu, tu dưỡng đức mà không quan tâm đến việc nâng cao trình độ, năng lực và khả năng sáng tạo của bản thân thì cũng không thể có nhiều đóng góp tốt cho cộng đồng và xã hội
– Giải quyết tốt mối quan hệ hài hòa, gắn bó giữa tài và đức sẽ giúp con người phát triển toàn diện và có nhiều đóng góp hữu ích cho xã hội.
III . Kết bài
Phải biết trau dồi, rèn luyện bản thân cả về trình độ, năng lực và phẩm chất.
Previous
Next Post »