Share 2 Intro ProShow Producer by MKD

2 style intro này được thiết kế bởi Minh Kỳ Đông, mình đã ghép 2 style của MKD vào 1 demo dưới đây để tiện theo dõi.
1.intro mkd 04.pxs ( Intro watch hitech)
2. intro mkd 11 angle.pxs ( Intro Angel wings )
Demo :
Previous
Next Post »