Phần mềm

  • Tải Adobe After Effect CS4 , CS6 Portable

    Tải Adobe After Effect CS4 , CS6 Portable

    3:42 pm Phần mềm

    Giới thiệu chung : Adobe® After Effects® là phần mềm tạo ra hiệu ứng kỹ xảo ảo mạnh nhất hiện nay dành cho hệ PC. Đến với giáo trình căn bản của Adobe® After Effects® bạn sẽ được học về giao diện, cameras và lighting, animation.Thu, chỉnh sửa, và đưa...

    Chi tiết