Showing posts with label Hóa học. Show all posts
Showing posts with label Hóa học. Show all posts

Giải bài tập hóa học lớp 8 - Trang 151 SGK

1. Các kí hiệu sau cho chúng ta biết những điều gì ? a)    =31,6 g;            =246 g       =20,7 g;              =75,4 g b)   =1,73 g;     ...
Read More

Giải bài tập hóa học lớp 8 - Trang 60 - 61 SGK

1. Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng: giữa khí N 2  và khí H 2  tạo ra amoniac NH 3. N 2  + 3H 2  => NH 3  (tham khảo sơ đồ...
Read More