Thấy khá nhiều người thích Intro này nhưng vì projects này dành cho Ae nên khá nhiều máy tính cấu hình yếu không làm được nên Uyên xin mạn phép chuyển  thể thành style proshow cho các bạn dễ dàng sử dụng.

Mẫu hình ảnh:

Mẫu Video: