Style này Uyên lấy nguyên liệu từ Project Wedding Our Love Story Photo Gallery làm trên phần mềm After Effects. Vì làm trên Proshow nên không được đẹp như bản gốc, mọi người thông cảm nhé !

Mẫu hình ảnh:

Mẫu video: